Právo na odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste Vy, nebo třetí osoba, jiná než dopravce, označená v objednávce, obdržela zboží. V našem obchodě je doba odstoupení od smlouvy prodloužena na 30 dnů. Po 30 dnech ode dne, kdy jste obdrželi produkt objednaný v našem online obchodě, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je nutné nás informovat ("foram" Roman Krzyżanowski, Podgórna 16, 64-200 Karpicko, nexart@artforma.eu) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete využít náš formulář odstoupení od smlouvy, ale není to nutné.
Chcete-li zachovat lhůty pro odstoupení od smlouvy, stačí zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení od smlouvy

V případě Vašeho odstoupení od smlouvy Vám vracíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, a to včetně nákladů na doručení zboží (bez dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru způsobu dodání jiného než nejlevnější pravidelnou dodávkou nabízené námi), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit si právo na odstoupení od kupní smlouvy. Platbu vrátíme za použití stejných způsobů platby, jaké jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením; v žádném případě vám nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s touto vratkou.

Zboží odebereme. Náklady na vrácení zboží hradíme. Jste zodpovědní pouze za snížení hodnoty věcí, které jsou výsledkem použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování věci.
• Právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem je vyloučeno v případě:
• Smlouvy, jejichž předmětem služby je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář je potřeba vyplnit a odeslat v případě odstoupení od smlouvy)
– Adresát "FORAM" Roman Krzyzanowski, Podgórna 16, 64-200 Karpicko , nexart@artforma.eu
– Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících produktů(*) smlouvy o dodání následujícího zboží (*) smlouvy o dílo sestávající na vykonání následujících věcí(*)/o poskytnutí následující služby (*)
– Datum uzavření smlouvy (*)/odběru(*)
– Jméno a příjmení zákazníka(-ů)
– Adresa zákazníka (-ů)
– Podpis zákazníka (-ů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)
– Datum
(*) Nepotřebné přeškrtněte.
 
Jsme Vám k dispozici
Hledáte něco konkrétního? Zadejte frázi do vyhledávače:
facebook