Pravidla obchodu

I. Definice

 

Termíny používané v Podmínkách znamenají:
1. Klient - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž konkrétní právní ustanovení uděluje právní způsobilost, která objednává v rámci obchodu;
2. Spotřebitel - v souladu s čl. 22 [1] Občanského zákoníku znamená fyzickou osobu, která uzavírá právní vztah s podnikatelem, který není přímo spojen s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (věstník zákonů č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů);
4. Předpisy - vyhláška definující obecné obchodní podmínky a pravidla poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu Artforma;
5. Internetový obchod (Obchod) - internetová služba dostupná na adrese https://nexart.cz/, prostřednictvím které může zákazník zejména zadávat objednávky;
6. Zboží - výrobky prezentované v elektronickém obchodě;
7. Prodejní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Artforma a Zákazníkem uzavřená na internetových stránkách Obchodu;
8. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (věstník zákonů z roku 2014, bod 827);
9. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších předpisů);
10. Objednávka - prohlášení zákazníka o vůli přímo zaměřené k uzavření smlouvy o prodeji, s uvedením zejména druhu a čísla Zboží.

 

II. Obecná ustanovení

 

1. Tyto podmínky definují pravidla používání online obchodu na adrese https://nexart.cz/.
2. Tyto podmínky jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
3. Elektronický obchod na adrese https://nexart.cz/, je řízen firmou "FORAM" Krzyżanowski Roman, Podgórna 16, Karpicko, 64-200, Karpicko, Polsko DIČ EU: PL9231305916, IČ: 971244724th vedená v obchodním rejstříku.
4. Tyto podmínky stanoví zejména:
- pravidla pro registraci a používání účtu jako součást online obchodu;
- podmínky a pravidla pro zasílání objednávek prostřednictvím elektronické pošty v rámci internetového obchodu;
- podmínky uzavírání obchodních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci internetového obchodu.
5. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém IT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky: přístup k internetu. Internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Internet Explorer, Opera atd.)
6. Aby mohl zákazník využívat internetový obchod, měl by mít přístup k počítačové stanici nebo terminálovému zařízení s přístupem k internetu.
7. V souladu s platnými právními předpisy si ARTFORMA vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na osoby ve věku nad 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedených skutečnostech.
8. Zákazníci mohou získat přístup k těmto pravidel kdykoliv pomocí odkazu nalezeného na hlavním místě https://nexart.cz/ a stáhněte si je a vytiskněte.

 

III. Podmínky používání Internetového Obchodu

 

1. Registrace v rámci Online je nepovinná. Zákazník může zadat objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení těchto podmínek a jejich přijetí.
Registrace probíhá vyplněním a akceptací registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze webových stránek obchodu
Podmínkou registrace je souhlasit s obsahem nařízení a poskytnout osobní údaje označené jako povinné.
Foírma ARTFORMA může zakázat zákazníkovi právo používat internetový obchod nebo může omezit jeho přístup k části nebo celé zdrojů internetového obchodu s okamžitou platností v případě porušení Zákazníkem pravidel, a zejména, když Zákazník:
- při registraci v elektronickém obchodě poskytl nepravdivé, nepřesné nebo zastaralé údaje, zavádějící nebo porušující práva třetích stran,
- se dopustil online porušení osobních práv třetích stran, zejména osobních práv ostatních zákazníků internetového obchodu,
- umožňuje jiné chování, které Artforma považuje za neslučitelné s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetu nebo ovlivňujícím dobré jméno Artformu.
Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nemusí bez předchozího souhlasu společnosti Artforma znovu zaregistrovat
2. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovaných služeb v rámci stránek, se internetový obchod a technická a organizační opatření odpovídající závažnosti bezpečnosti služeb, zejména opatření, aby se zabránilo získávání a úpravě neoprávněných osobních údajů přenášených přes internet ,
3. Zákazník je zejména povinen:
- využívat internetový obchod způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy na území daného státu, ustanoveními nařízení, jakož i obecnými zásadami používání internetu.
- nedoručení a nepředávání obsahu zakázaného zákonem, např. obsahu, který propaguje násilí, hanobí nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
- využívat internetový obchod způsobem, který není v rozporu s jeho provozem, zejména pomocí konkrétního softwaru nebo zařízení,
- neprovedení opatření, jako je: odeslání nebo odeslání nevyžádaných obchodních informací (spam) jako součásti internetového obchodu,
- používání online obchodu způsobem, který není pro ostatní klienty a pro Artformu nepohodlný,
- používání veškerého obsahu obsaženého v elektronickém obchodě pouze pro osobní potřebu,

 

IV. Procedura uzavření prodejní smlouvy

 

1. Za účelem uzavření prodejní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, přejděte na webové stránky a vybere https://nexart.cz/ . Zboží užívající technických opatření založených na zákazníkovi zobrazuje zprávy a informace jsou k dispozici na internetových stránkách.
2. Výběr objednaného zboží zákazníkem se provádí jejich přidáním do koše.
3. Při zadávání objednávky - dokud nebude stisknuto tlačítko potvrzující umístění objednávky - zákazník má možnost upravit zadané údaje a vybraný výrobek. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazených na straně klienta a informací dostupných na webové stránce.
4. Po poskytnutí zákazníka pomocí Online obchodu se všemi potřebnými údaji se zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí zadané objednávky bude mimo jiné zahrnovat popis vybraného zboží nebo služeb, celkovou cenu a všechny ostatní náklady.
5. Pro odeslání objednávky je nezbytné pro přijetí Podmínek, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stiskem potvrzení objednávky.
6. Informace o zboží poskytované na internetových stránkách obchodu představují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku. Odesláním Objednávky Zákazníkem je prohlášení o vůli k uzavření Prodejní smlouvy s Artformem v souladu s Předpisy.
Smlouva se považuje za uzavřenou s okamžikem přijetí objednávky zákazníka do informačního systému internetového obchodu za předpokladu, že objednávka je v souladu s předpisy.
Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mail s potvrzením všech podstatných prvků objednávky.
7. Kupní smlouva se uzavírá v česká, jejíž obsah je v souladu s předpisy.
8. Zákazníci mohou získat přístup k těmto pravidel kdykoliv pomocí odkazu nalezeného na hlavním místě https://nexart.cz/ a stáhněte si ji a učinit z něj tisknout.
Konsolidace, zabezpečení a sdílení údajů o objednávkách a všeobecných obchodních podmínkách (prodejní předpisy) se provádí prostřednictvím e-mailu. Po přihlášení můžete zobrazovat dřívější objednávky pod svým účtem.

 

V. Dodání

 

1. Dodávka Zboží je omezena na území české republiky a probíhá na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání objednávky.
2. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím:
- Kurýrní společnosti
V našem obchodě není možnost objednávat osobní zboží.
Náklady na doručení jsou následující: Dodání je bezplatné bez ohledu na způsob platby a doručení. Navíc budou náklady na doručení uvedeny během objednávky
.3. Termín dodání znamená čas na realizaci objednávky od 7 do 15 pracovních dnů (doba výroby: maximálně 8 pracovních dnů, doručení: maximálně 7 pracovních dnů) a počítá se od data objednávky Zákazníka.
4. Poškození produktu, které vzniklo při dodání.
V případě nákupu na dálku Zákazníkem nese náš obchod vždy riziko náhodného poškození nebo ztráty zboží při dopravě. Pokud se zboží přepravuje se zřetelným poškozením během přepravy, požádáme Vás, abyste tuto závadu oznámil dodavateli a co nejdříve nás kontaktujte. Zpoždění při podání takové stížnosti nebo při zřízení kontaktu nemá žádné důsledky pro Vaše zákonné nároky a jejich uspokojení, zejména pro vaše práva vyplývající ze zákonné záruky za vady (bod VIII podmínek). Rychlejší upozornění na zjištěné škody během přepravy nám pomáhá při vymáhání našich vlastních nároků vůči dopravci nebo pojistitelům.

 

VI. Ceny a platební metody

 

1. Ceny Zboží jsou udávány v českých Korunách a obsahují všechny poplatky, včetně DPH, clo a veškeré ostatní poplatky.
2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:
- převodem
- dobírkou
- platbou pomocí PayU
- platbou pomocí systému PayPal Poplatek se účtuje ve chvíli odeslání platby Zákazníkem. V případě dodání zásilky na dobírku je poplatek účtován kurýrem ve chvíli doručení zásilky Zákazníkovi

 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

 

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste Vy, nebo třetí osoba, jiná než dopravce, označená v objednávce, obdržela zboží. V našem obchodě je doba odstoupení od smlouvy prodloužena na 30 dnů. Po 30 dnech ode dne, kdy jste obdrželi produkt objednaný v našem online obchodě, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
Uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je nutné nás informovat ("foram" Roman Krzyżanowski, Podgórna 16, 64-200 Karpicko, nexart@artforma.eu) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete využít náš formulář odstoupení od smlouvy, ale není to nutné.
Chcete-li zachovat lhůty pro odstoupení od smlouvy, stačí zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Následky odstoupení od smlouvy
V případě Vašeho odstoupení od smlouvy Vám vracíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, a to včetně nákladů na doručení zboží (bez dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru způsobu dodání jiného než nejlevnější pravidelnou dodávkou nabízené námi), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit si právo na odstoupení od kupní smlouvy. Platbu vrátíme za použití stejných způsobů platby, jaké jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením; v žádném případě vám nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s touto vratkou.
Zboží odebereme. Náklady na vrácení zboží hradíme. Jste zodpovědní pouze za snížení hodnoty věcí, které jsou výsledkem použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování věci.
• Právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem je vyloučeno v případě:
• Smlouvy, jejichž předmětem služby je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

 

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je potřeba vyplnit a odeslat v případě odstoupení od smlouvy)
– Adresát "FORAM" Roman Krzyzanowski, Podgórna 16, 64-200 Karpicko , nexart@artforma.eu
– Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících produktů(*) smlouvy o dodání následujícího zboží (*) smlouvy o dílo sestávající na vykonání následujících věcí(*)/o poskytnutí následující služby (*)
– Datum uzavření smlouvy (*)/odběru(*)
– Jméno a příjmení zákazníka(-ů)
– Adresa zákazníka (-ů)
– Podpis zákazníka (-ů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)
– Datum
(*) Nepotřebné přeškrtněte.

 

VIII. Reklamace týkající se Zboží

 

Platí pro zákazníka, který je spotřebitelem:
Jsme povinni dodat zboží bez vad. Zákonný zákon o odpovědnosti za vady ve prodávaném zboží (záruka za vady) platí v rozsahu uvedeném v čl. 556 a čl. 556 [1] -556 [3] a následující občanského zákoníku.
Reklamace je možné skládat:
- písemně na adrese: "FORAM" ROMAN KRZYŻANOWSKI, ul. Podgórna 16, 64-200, Karpicko.
- pomocí elektronické pošty na adresu: nexart@artforma.eu.
V případě uplatnění nároků vyplývajících ze záruky - pokud se domníváme, že je nutné vyřešit reklamaci, jste povinni na vlastní náklady doručit vadné zboží na výše uvedenou poštovní adresu. Pokud by vzhledem k typu výrobku nebo způsobu jeho instalace byla dodávka zboží nadměrně obtížná, musíte ji zpřístupnit v místě, kde se nachází. Zavazujeme se reklamaci neodkladně odpovědět a to nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.
Jsme odpovědní za záruku, pokud se objeví fyzická závada před uplynutím dvou let ode dne dodání zboží. Pokud je předmětem prodeje použitý movitý předmět, je záruka v rozsahu jednoho roku ode dne jejího vydání.
V reklamaci se doporučuje (1) poskytnout informace o předmětu reklamace, zejména typ a datum vady; (2) upřesnění požadavku na způsob odstranění vady (výměna zboží s novým zbožím, oprava zboží, snížení ceny, odstoupení od smlouvy - je-li vada významná); a (3) poskytnutí kontaktních údajů reklamující strany, což usnadní a urychlí proces vyřízení reklamace prostřednictvím obchodu. Doporučení uvedená v předchozí větě mají pouze formu nezávazných pokynů a v žádném případě neovlivňují účinnost reklamací předložených za překročení poskytovaných doporučených informací.

 

Platí pro zákazníka, který není současně spotřebitelem:
Kupující, který není současně spotřebitelem, ztratí záruční práva, pokud zboží neprověřil včas a způsobem přijatým s těmito věcmi a neprodleně neoznámil prodávajícímu vadu a pokud se vada objevila až později - pokud neprodleně oznámil prodejci po zjištění vady. Pokud není vada oznámena, považuje se zboží za přijaté. Výše uvedené neplatí v případě podvodného utajení. Reklamace mohou být podány písemně na adresu obchodu nebo elektronicky.

 

IX. Další záruky při prodeji zboží v obchodě

 

Artforma je výrobcem zboží dostupného v obchodě. Společnost Artforma jako výrobce poskytuje dodatečnou záruku na zboží, které je výrobcem za podmínek a za dobu uvedenou v záruční kartě připojené k Zboží. Záruka, kterou udělujeme, nevylučuje, neomezuje nebo neruší práva zákazníka podle ustanovení záruky za vady v prodané položce (oddíl VIII Podmínek).

 

X. Reklamace týkající se poskytování služeb elektronickými prostředky

 

1. Společnost Artforma podniká kroky k zajištění plné správné funkce internetového obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických poznatků a zaváže se v přiměřené době odstranit nesrovnalosti hlášené zákazníky.
2. Zákazník nás může upozornit na jakékoli nesrovnalosti nebo přerušení fungování internetového obchodu. Nesrovnalosti týkající se fungování Obchodu by měly být hlášeny elektronicky na následující adresu: nexart@artforma.eu
3. Při stížnosti na nesrovnalosti související s fungováním internetového obchodu, uveďte prosím typ a datum výskytu nesrovnalosti.
4. Zavazujeme se, že na stížnost neodkladně odpovíme, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

 

XI. Mimosoudní způsoby řešení reklamací a nápravy

 

1. Informujeme, že existují možnosti k použití mimosoudních způsobů řešení reklamací a nápravy. Využívání těchto opatření je dobrovolné a může se uskutečnit pouze tehdy, pokud obě strany sporu souhlasí.
- Spotřebitel může požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů týkajících se uzavřené smlouvy o prodeji obchodní inspekci v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úřední věstník 2001 č. 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů).
- Spotřebitel může rovněž podat žádost o uznání sporu týkajícího se uzavřené Smlouvy o prodeji stálým rozhodčím soudem působícím na příslušném inspektorátu obchodní inspekce podle čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úřední věstník 2001 č. 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů).
- Evropská komise rovněž poskytuje platformu pro řešení sporů online mezi spotřebiteli a podnikateli (platforma pro online řešení sporů). Je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Podrobné informace o řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti spotřebitele využít mimosoudní prostředky pro řešení reklamací, nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na místě a na internetových stránkách zemských inspektorátů ČOI a následující internetové adrese: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

XII. Závěrečná ustanovení


1. Příslušným soudem pro řešení sporů se spotřebiteli je soud, který má místní příslušnost podle příslušných ustanovení Občanského soudního řádu.
2. Urovnání případných sporů mezi společností Artforma a Zákazníkem, který není spotřebitelem, podléhá soudu, který má pravomoc nad naším sídlem.
3. Ve věcech, na něž se tato nařízení nevztahuje, se použijí ustanovení platného práva, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (konsolidovaný znění, věstník zákonů 2014, bod 121 ve znění pozdějších předpisů) a zákon 30. května 2014 o právech spotřebitelů (věstník zákonů z roku 2014, bod 827). V případě nesouladu těchto předpisů s právy zákazníků a ustanovení vyplývajícími z obecně použitelných ustanovení se použijí obecně platná ustanovení českého práva.
Jsme Vám k dispozici
Hledáte něco konkrétního? Zadejte frázi do vyhledávače:
facebook